Zaufanystylista.pl to łatwy w obsłudze portal internetowy pozwalający na znalezienie fryzjera lub barbera w wyznaczonej lokalizacji. Dzięki temu można ekspresowo zarezerwować wizytę w konkretnym zakładzie fryzjerskim według naszych upodobań. Po wyznaczeniu miasta i dobraniu salonu z dostępnej bazy, należy wybrać właściwy dla nas termin, a później przyjść na umówioną wizytę.